Oslo Frimerke- og Myntauksjoner AS

Neste auksjon blir avholdt 10. og 11. januar 2024

Begge dagene vil vi begynne kl 16.00.

Auksjonskatalogen er snart ferdig, og vil bli sendt ut til faste kjøpere, abonnenter og innleverere. Auksjonen blir lagt ut på nett, ca 1 måned før auksjonen avholdes, og der vil du finne mange illustrasjoner av de ulike objektene.

Det vil bli mulig med noe visning, etter avtale på 9206 1881.

Du finner våre auksjoner på https://auksjon.auksjonarius.no/


«The Autumn Auction» has now been given a date. The auction will be held on January 10 and 11, 2024. On both days, we will start at 4:00 PM.

The auction catalog is soon to be completed and will be sent out to regular buyers, subscribers, and consignors. The auction will be posted online, about 1 month before the auction is held, and there you will find many illustrations of the various objects.

There will be possible viewing, by appointment at 9206 1881.

The link for submitting online bids:  https://auksjon.auksjonarius.no/


Under finner du noen eksempler på hva som vil bli lagt ut på vår januar auksjon.
Her er katalogen fra vår forrige auksjon i april i år.

Noen eksempler på fra vår april auksjon i år:

8 skilling Oscar i 6-blokk som er største kjente ubrukte enhet
1 krone 1910 variant «11 kr»
Falkland Island with «South Georgia” cds
Et av Norges eldste Julekort
4 skillig våpen 1855, annullert med det private signetstempelet «L/S» (Loco Sigilli)
10 gulden 1914 fra Holland


Internasjonal auksjon nr 1, ble avholdt 28. og 29. september 2022.
Under er noen eksempler på det som ble lagt ut på denne.

Stor etterspørsel etter mynter

Vi søker alt av bedre utenlandske frimerker

Kommer på auksjon nr 2

Internasjonal auksjon nr 1 finner du her:

http://www.auksjonarius.no

12 skilling 1862 – Denne ble solgt på auksjon nr 1 i 2022