Oslo Frimerke- og Myntauksjoner AS

Neste auksjon blir avholdt
5. og 6. juni 2024

Auksjon av postkort og mynter onsdag 5.juni er kun som Online auksjon.
Frimerkeauksjon er en salauksjon/»livauksjon» som holdes i Bragernes Menighetshus torsdag 6.juni
Begge dagene vil vi begynne kl 15.00.

Auksjonskatalogen er snart ferdig, og vil bli sendt ut til faste kjøpere, abonnenter og innleverere. Auksjonen blir lagt ut på nett i løpet av uke 21, og der vil du finne mange illustrasjoner av de ulike objektene.

VISNING AV AUKSJONSOBJEKTENE:
Visning av auksjonsobjekter vil kun foregå i Bragernes Menighetshus,
Kirkegata 7, 3016 Drammen på følgende tidspunkter:
Tirsdag 4. juni fra 12.00 til 20.00,
onsdag 5. juni fra 10.00 til 20.00 og
torsdag 6. juni kl 10.00 til 17.00

Det vil også være noe visning på Nordia 2024 i Langesund 31.mai til 2. juni.

Du finner våre auksjoner på https://auksjon.auksjonarius.no/


Auction of postcards and coins on Wednesday, June 5, is online only. The stamp auction is a «live» auction held at Bragernes Menighetshus on Thursday, June 6.
On both days, we will start at 15:00.

The auction catalog is almost ready and will be sent out to regular buyers, subscribers, and consignors. The auction will be posted online during week 21, and there you will find many illustrations of the various items.

All viewing of auction items will only take place at Bragernes Menighetshus, Kirkegata 7, 3016 Drammen at the following times: Tuesday, June 4 from 12:00 to 20:00,
Wednesday, June 5 from 10:00 to 20:00
Thursday, June 6 from 10:00 to 17:00

The link for submitting online bids:  https://auksjon.auksjonarius.no/


Her er er det noen eksempler på hva som blir lagt ut på vår auksjon den 5. og 6. juni:

Uvanlig kort av Harald Damsleth
Dampskipannulering «Prins Gustav»

Stange Jenrbanestasjon
10 daler West India 1904
4 skilling Oscar utagget med attest
Bil registrert i Norge
Norge nr 1 ubrukt med attest
«One penny black» ubrukt med attest

Auksjon januar 2024

Under finner du noen eksempler på hva som ble lagt ut på vår januar auksjon i år.
Her er katalogen fra vår tidligere auksjon i april i fjor

Noen eksempler fra vår april auksjon i fjor:

8 skilling Oscar i 6-blokk som er største kjente ubrukte enhet
1 krone 1910 variant «11 kr»
Falkland Island with «South Georgia” cds
Et av Norges eldste Julekort
4 skillig våpen 1855, annullert med det private signetstempelet «L/S» (Loco Sigilli)
10 gulden 1914 fra Holland


Internasjonal auksjon nr 1, ble avholdt 28. og 29. september 2022.
Under er noen eksempler på det som ble lagt ut på denne.

Stor etterspørsel etter mynter

Vi søker alt av bedre utenlandske frimerker

Kommer på auksjon nr 2

Internasjonal auksjon nr 1 finner du her:

http://www.auksjonarius.no

12 skilling 1862 – Denne ble solgt på auksjon nr 1 i 2022